collalloc-banner-01.gif


Fitness club Hanky Kynychové Hejbej se TV Břišní pekáč s Hankou Kynychovou Nadační fond Hanky Kynychové - kynychova-nadace.cz E-shop kynychova-shop.cz

Rušit kojenecké ústavy a dětské domovy?

Rušit kojenecké ústavy a dětské domovy?Odpověď hledali odborníci na semináři v Senátu

Na konci ledna se v prostorách Senátu České republiky konal seminář s názvem Péče o ohrožené děti do tří let věku v České republice, který organizovala senátorka Božena Sekaninová, členka Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku se na něj rozhodl pozvat nejen tvůrce a zastánce transformačního programu, ale i ty, kteří mají s pomocí nejmenším ohroženým dětem nejvíce zkušeností. Na konferenci vystoupili také odborníci se zásadními výhradami proti rychle provedeným změnám.
Mezi pozvanými byla také Hanka Kynychová, známá cvičitelka a propagátorka zdravého životního stylu. Ta je totiž předsedkyní Nadačního fondu Hanky Kynychové, který dětem vyrůstajících bez rodičů věnuje velkou pozornost a již šestým rokem jim pomáhá svými dobročinnými aktivitami, zejména projektem Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou. V jeho rámci se snaží dětem v dětských domovech přinést do života radost z pohybu, učí je bojovat proti splínu z života jinak, než jsou mnohdy zvyklé - pohybem.

Před začátkem semináře se Hanka Kynychová setkala se senátorkou Sekaninovou a shodly se na tom, že proces transformace dětských domovů je nutno pečlivě připravit. Vždyť jde o ty, kteří vstoupili do života ve výjimečně špatných podmínkách, nemohou se bránit a jsou odkázáni na pomoc ostatních.

Pracovníci ústavů včetně Hanky Kynychové nesdíleli optimismus ministerstva, které tvrdí, že zrušení ústavní péče bude předcházet vybudování dostatečného pěstounského zázemí. „V současné době, když se hledají pěstouni pro dítě, trvá to třeba i několik měsíců. A stále jsou děti, o něž ze strany pěstounů nebo adoptivních rodičů není žádný zájem," podotkla Božena Sekaninová. Není žádným tajemstvím, že jsou to převážně děti romského etnika, děti zdravotně postižené a podobně. „Myšlenka zrušení kojeneckých ústavů je v principu správná. Ve většině civilizovaných zemí ústavní péče o tak malinké děti neexistuje. Ale je reálné vybudovat během dvou let nový systém v českých podmínkách?" vyslovila obavy senátorka.

Účastníci konference se shodli na tom, že od dob prvních reakcí a veřejných prezentací došlo k výraznějšímu posunu a vzájemnému pochopení postojů jedné i druhé strany. Zástupci ministerstva sociálních věcí všechny ujistili, že nepůjde o rušení dosavadních kojeneckých ústavů a dětských domovů, ale o jejich transformaci v dětská centra podobného typu, jaká již fungují v Německu. Měla by mít posílenou část ambulantní péče a terénních služeb a poskytovat takovou pomoc rodinám, aby i v obtížných sociálních situacích mohlo být dítě vychováváno svými rodiči. Souběžně s tím by se měly podporovat kvalitní pěstounské rodiny. „Postup legislativních změn předcházející transformaci dětských domovů budeme nadále velmi pečlivě sledovat, stejně tak dostatečné zajištění transformačního procesu," uzavřela seminář senátorka Božena Sekaninová.Rušit kojenecké ústavy a dětské domovy?
 
Fitness club Hanky Kynychové Hejbej se TV Břišní pekáč s Hankou Kynychovou Nadační fond Hanky Kynychové - kynychova-nadace.cz E-shop kynychova-shop.cz