collalloc-banner-01.gif


Fitness club Hanky Kynychové Hejbej se TV Břišní pekáč s Hankou Kynychovou Nadační fond Hanky Kynychové - kynychova-nadace.cz E-shop kynychova-shop.cz

Nově začleněný trenér Aleš Zelinka

Nově začleněný trenér Aleš ZelinkaSrdečně zdravím všechny návštěvníky a čtenáře těchto stránek. Rád bych se, pokud možno ve stručnosti, za to však co nejvýstižněji, představil a nastínil své postoje k řemeslu trenéra. Mojí celkovou osobnost utváří několik paralelních odvětví, které kompletně naplňují můj produktivní život, vyplňují téměř veškerý čas a naplňují mě maximální měrou duševním uspokojením.

Bez zabíhání do nepodstatných detailů, je můj život vlastně složen ze tří druhů vášní. Jsou jimi především péče o tělo a jeho rozvoj výkonnostní i estetický, což je pro mě reprezentováno vrcholovým sportovním výkonem. Dále pak oblast umění, kde se naplno věnuji klasické hudbě, neboť jsem klasický kytarista. Jako třetí a stejně tak důležitá oblast je pro mě maximálně důležitý rozvoj intelektuálních vlastností, rozšiřování vědění a neustálé vzdělávání. Mezi mé největší záliby v tomto směru patří především matematika, kterou jsem studoval. Právě vyřčené záliby mě z většiny i živí. Sport pro tělo, hudba pro duši a matematika pro mozek. Na základě této kombinace se mi daří pronikat hlouběji do každého ze svých odvětví a rozšiřovat tak jednotlivé dovednosti a začleňovat je v integrovaný celek. Pevně věřím v sílu tvrzení „jednota v rozmanitosti". Nejenom hledáním ideálních proporcí mezi těmito aktivitami, ale i přístupem k trénování (včetně sebe) se v cestě za vytyčeným cílem držím rozmanitých přístupů. Ty však mají jedno společné - co největší efektivitu pro dané možnosti jednotlivce. Nic nelze trikově obejít! Cesty jsou přímočaré, často trnité a namáhavé. Avšak o to bývá větší satisfakce při dosažení cíle. Ne každý dokáže zajít až na hranice sebeobětování, ale každý je rozhodně schopen zvládnout velký výsledek. Co však „trikovat" jde, je to, jakým způsobem může trenér vést klienta psychologicky, aby mu cesta připadala příjemnější. V tom upřímně shledávám obrovské umění a vlastně jádro pravděpodobného budoucího úspěchu cvičence. Dále se domnívám, že většina klientů, kteří ke mně přijdou, nemají ani tušení jak moc velký posun zprvu ve výkonnosti vůbec mohou zvládnout udělat. Už jen tento fakt posouvá psychologii do velmi příznivých stavů a zakládá tak na kvalitní výsledek. A samozřejmě těsně s výkonností jsou provázány i fyziologické změny. Přijďte tedy ke mně vytěžit z mých dlouholetých osobních zkušeností s posilovnou, kterou považuji za nejúčinnější nástroj pro dosahování výkonnostně-estetických cílů! Budeme pracovat tělem, řídit se při tom hlavou a zároveň zachováme rozměr lidského přístupu a duševní uspokojení při pohledu na první výsledky ;-)
K Vaší spokojenosti při dosahování cílů jsem tu pro Vás, Aleš Zelinka

S Alešem si můžete zacvičit u mě ve fitku v Modřanech - víc zde  >>> 


Nově začleněný trenér Aleš Zelinka
 
Fitness club Hanky Kynychové Hejbej se TV Břišní pekáč s Hankou Kynychovou Nadační fond Hanky Kynychové - kynychova-nadace.cz E-shop kynychova-shop.cz